มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยในการใช้รถฯ ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

24 ส.ค. 2565 09:45 น.