ขอเชิญประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดนครสวรรรค์และยุติธรรมพบประชาชน ศุกร์ที่ 24 มิ.ย. 2565 ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

3 พ.ค. 2565 09:55 น.

ขอเชิญประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดนครสวรรรค์และยุติธรรมพบประชาชน ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565  ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ร่วมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์  เรือนจำกลางนครสวรรค์ ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ และของสถาบันการเงินหลายแห่ง 

นอกจากนี้ ประชาชน/ลูกหนี้ ก่อนฟ้องคดี หรือหลังมีคำพิพากษา สามารถตรวจสอบและเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยหนี้ได้ในงาน  สำหรับลูกหนี้ กยศ. ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานและยื่นคำขอไกล่เกลี่ยได้ในงาน 

 

ประชาชน-ลูกหนี้ผู้สนใจเข้าร่วมงาน โปรดลงทะเบียนสำรองที่นั่งก่อนร่วมงานได้ที่ (คลิกเพื่อลงทะเบียน หรือแสกน QR Code เพื่อลงทะเบียน)

กำหนดการ

(เดิมกำหนดวันอังคารที่ 14 มิ.ย. 2565  แต่ได้เลื่อนกำหนดเป็นวันศุกร์ที่ 24 มิ.ย. 2565)