ผอ. สถานพินิจฯ นำทีมงานมอบหน้ากากอนามัยให้ สยจ.13

22 เม.ย. 2563 17:54 น.

วันที่ 22 เมษายน 2563 นางผดุงพร ใจแสน ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ
นำหน้ากากอนามัย จำนวน 60 ชิ้น ฝีมือเด็กและเยาวชนและ
เจ้าหน้าที่ มอบให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน ต่อไป