กพยจ. นครสวรรค์ ได้ประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

16 เม.ย. 2563 10:01 น.