สยจ.13 (สยจ.นครสวรรค์) ลงพื้นที่รับคำขอประชาชนผู้ได้รับความเสียหายตามคำพิพากษาศาล ณ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

27 ธ.ค. 2562 08:18 น.

ในช่วงบ่ายของวันที่ 23 ธันวาคม 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 13 (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์) ทีมงานสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 13 (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์) นำทีมโดย ผอ.ถนอมพรรณ เพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้บริการรับคำขอจากประชาชนผู้ได้รับความเสียหายตามคำพิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรค์และศาลฎีกาในคดีฉ้อโกงเกี่ยวกับข้าว ซึ่งประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวตามคำพิพากษาศาลประมาณ 40 กว่าราย มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้เป็นค่าทนายความและค่าธรรมเนียมศาลในชั้นบังคับคดี