สยจ.นครสวรรค์ ไม่ทนต่อการทุจริต

4 ธ.ค. 2562 09:39 น.

ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 นางถนอมพรรณ เพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ นำทีมงานบุคลากร สยจ. 13 (สยจ.นครสวรรค์) ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านวันคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยถือป้ายรณรงค์หน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และการปิดป้ายรณรงค์ให้บุคลากร สยจ.13 ตระหนักถึงการประพฤติตนและการปฏิบัติราชการด้วยการไม่ทุจริต แสดงออกทางสัญลักษณ์โดยการใส่เสื้อสีขาวตามแนวทางของกระทรวงยุติธรรม ในช่วงวันที่ 1-9 ธันวาคม 2562 เพื่อให้ประชาชนได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ สยจ.13 ที่ว่า ...สยจ.นครสวรรค์ ไม่ทนต่อการทุจริต...