e service จังหวัดนครสวรรค์ เปิดให้บริการทุกอำเภอแล้ว ตั้งแต่ 15 มี.ค. 2566 เป็นต้นไป ณ ที่ว่าการอำเภอ/ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

14 มี.ค. 2566 11:15 น.