ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกฯ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ให้เข้ารับการสอบฯ (สอบวันพุธที่ 25 มกราคม 2566)

24 ม.ค. 2566 13:09 น.

(สามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรายชื่อฯ ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้)

เอกสารแนบ