จังหวัดนครสวรรค์แจ้งการนำกำลังพลเข้าฝึกในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ 20-29 ธันวาคม 2565

26 ธ.ค. 2565 15:23 น.