ขอพระราชทานกราบทูลถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

26 ธ.ค. 2565 09:31 น.