ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การจัดสถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอื่น ๆ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

26 ก.ย. 2565 09:37 น.

 

รายละเอียดดาวน์โหลดได้ตามเอกสารแนบด้านล่าง

เอกสารแนบ