สยจ.13 (สยจ.นว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดปี2561 เมื่อ 11ธ.ค.2562

11 ธ.ค. 2562 20:05 น.