หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดนครสวรรค์เข้ารับการตรวจราชการ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2566

หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดนครสวรรค์เข้ารับการตรวจราชการ คร...

เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิมิต ทัพวนานต์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เดินทางมาจังหวัดนครสวรรค์ตรวจราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ในการนี้...

ขอเชิญประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดนครสวรรรค์และยุติธรรมพบประชาชน ศุกร์ที่ 24 มิ.ย. 2565 ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ขอเชิญประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจั...

ขอเชิญประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดนครสวรรรค์และยุติธรรมพบประชาชนในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเยี่ยมชม...

หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดนครสวรรค์เข้ารับการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมประจำปี 2565

หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดนครสวรรค์เข้ารับการตรวจราชการกระ...

ในวันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน และการให้บริการประชาชน ร่วมกับหน่วยงานในเขตตรวจราชการที่ ๑๘ จังหวั...

ข่าวเด่น